Consultanta si Proiectare

Proiectarea infrastructurii unei retele reprezinta prima etapa in realizarea acesteia. Impreuna cu partenerii nostrii in proiectare analizam atent cerintele dumneavoastra si punem bazele retelei ce va urma sa se implementeze, fie ca este vorba de cablare structurata sau de o retea complexa ce se poate intinde si la nivel de regiune.

Va oferim servicii de proiectare si consultanta in realizarea proiectelor in diferite etape:

 1. Prefezabilitatebanner-proiectare-reatea

In cadrul studiului de prefezabilitate se va identifica urmatorul continut:

 • Date generale;
 • Necesitatea si oportunitatea investitiei;
 • Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse;
 • Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie;
 • Costul estimativ al investitiei;
 • Avize si acorduri de principiu;
 • Piese desenate;
 1. Fezabilitate

In cadrul studiului de fezabilitate se va identifica urmatorul continut:

 • Date generale;
 • Informatii generale privind proiectul;
 • Costurile estimative ale investitiei;
 • Aanaliza cost-beneficiu;
 • Sursele de finantare a investitiei;
 • Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei;
 • Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei;
 • Aavize si acorduri de principiu;
 • Piese desenate;
 1. Caiet de sarcini

Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, daca este posibil, parti, sectiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate si adaptate la noile conditii tehnice ale lucrarii si puse de acord cu prescriptiile tehnice in vigoare. Astfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini va cuprinde:

 • Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii;
 • Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
 • Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;
 • Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
 • Ordinea de executie, probe, teste si verificari ale lucrarii;
 • Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari;
 • Conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante etc.
 1. Proiectul tehnic

Detalii de executie se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale. Proiectul tehnic se va intocmi in conformitate cu H.G. nr. 28 / 2008 si va avea urmatoarea structura:

Partile scrise:

 • Date generale;
 • Descrierea generala a lucrarilor;
 • Caietele de sarcini;
 • Listele cu cantitatile de lucrari;
 • Graficul general de realizare a investitiei publice;

Partile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:

 • Planse generale;
 • Plansele principale ale obiectelor;

Proiectare retele de comunicatii de date si electrice:

 • Retele de fibre optice
 • Retele structurate de telefonie sau date pe cupru
 • Retele Wi-Fi
 • Instalatii electrice pentru retelele de telecomunicatii
 • Posturi electrice de transformare
 • Retele electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale de cel mult 20kV
 • Instalatii electrice interioare

Apelati cu incredere la echipa noastra de specialisti.