Politica de confidentialitate

INFORMATII GENERALE

Teleprecision MTS  S.R.L., parte a grupului TELE GRUP, avand sediul social în București, Strada Ilarie Chendi, numărul 29 C, Sector 2, înregistrata la Registrul Comerţului sub J40/5699/2009 si  CUI 25535204, este Operatorul datelor cu caracter personal furnizate de dvs.

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

Pentru o mai buna intelegere a prezentei politici, se va avea in vedere semnificatia urmatorilor termeni:

„Date cu Caracter Personal“ înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare/ Procesare“ înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

 

I. PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Potrivit politicii de protejare a datelor clientilor, datele cu caracter personal colectate vor fi:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

 

II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

 1. Contacte profesionale, in general sub forma de nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, functie si compania de la care provin.
 2. Date cu caracter personal de identificare: nume, prenume, varsta, date cuprinse in actul de identitate, in special CNP, serie si numar carte de identitate/pasaport, imagine, semnatura olografa, adresa de domiciliu si/sau de livrare.
 3. Date de contact: nr. de telefon, email;
 4. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, plati in rate si alte solutii de finantare) in vederea inregistrarii, evidentei si gestionarii platilor/incasarilor pentru serviciile si produsele oferite de Operator;
 5. Informatii legate de utilizarea site-ului: date furnizate pentru crearea unui cont, credentiale de autentificare, informatiile pe care ni le furnizati in scopul de a va abona la notificari/comunicari comerciale (numele si adresa dvs. de e-mail), informatiile pe care le furnizati atunci cand doriti sa achizitionati produsele/serviciile de pe site-ul nostru si informatii despre vizitele si utilizarea acestui website (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, durata vizitei, vizualizarile de pagina);
 6. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul operatorului). Datele descrise la lit. e si f sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Operatorului, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii unor eventuale plangeri si/sau a oricaror solicitari venite din partea clientilor in legatura cu serviciile si produsele oferite de Tele Grup.
 7. Date cu caracter personal colectate in contextul proceselor de recrutare si a a derularii raporturilor de munca (nume si prenume, adresa de domiciliu/resedinta, data si locul nasterii, cod numeric personal, cetatenie, nationalitate, nivel de educatie si experienta, statut ocupational, adresa de e-mail, numar de telefon si altele, potrivit cerintelor Legislatiei muncii).

Datele pot fi colectate cand comunicati cu noi prin intermediul crearii unui cont nou, cand solicitati o oferta, cand completati un formular de inscriere la curs, cand va abonati la newsletter sau completati orice alt tip de formular sau comunicati cu noi prin intermediul telefonului sau e-mailului.

 

III. SCOPURILE SI TEMEIURILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor/produselor solicitate, respectiv (i) primirea și gestionărea solicitărilor dumneavoastră (inclusiv cele primite online), (ii) emiterea de oferte, (iii) efectuarea formalitatilor prealabile incheierii contractelor, (iv) executarea contractelor incheiate prin prestarea serviciilor si livrarea produselor, (v) indeplinirea obligatiilor si exercitarea drepturilor contractuale, (vi) facturarea si distribuirea facturilor, (vii) arhivarea documentatiei rezultate, (viii) purtarea corespondenței în contextul Contractului si mentinerea relatiei contractuale, precum si alte operatiuni efectuate in scopul si temeiul executarii contractelor incheiate.
 • Operatiuni realizate in temeiul interesului legitim, cum ar fi (i) analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra; (ii) evaluarea gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la serviciile/produsele Operatorului; (iii) determinarea/evaluarea intereselor/preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate/neautomate în vederea identificării și ofertării de către Teleprecision sau de către alte societăți din cadrul Tele Grup a unor produse și servicii cât mai potrivite dumneavoastră; (iv) protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediul nostru; (v) realizarea de analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale utilizând exclusiv mijloace automate; (vi) în contextul unor posibile proiecte de fuziuni, divizări și achiziții, vânzarea de active și alte operațiuni similare; (vii) detectarea si prevenirea fraudelor si a altor activitati ilegale sau neautorizate, (viii) monitorizarea si evaluarea conformitatii cu politicile si standardele noastre, (ix) exercitarea si/sau apararea drepturilor noastre legale, (x) recuperărea eventualelor creanțe, (xi) desfasurarea de concursuri si campanii promotionale, (xii) solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor de judecata, respectiv pentru aparea unui drept in instanta.
 • Comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate, arhivarea documentatiei si alte prelucrari pentru indeplinirea obligatiilor legale care incuba in sarcina Operatorului, toate fiind efectuate in temeiul obligatiilor legale.
 • Prelucrarea in temeiul consimtamantului. Datele constând în nume, prenume, e-mail si dupa caz, furnizate de dumneavoastră sunt utilizate de Societate pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Tele Grup, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Tele Grup sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analize de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră. În ceea ce privește comunicările legate de marketing menționate mai sus, vă vom transmite informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a participa și vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră. Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de “dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la gdpr@tele-grup.ro sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului nostru din București, Strada Ilarie Chendi, numărul 29 C, Sector 2.

Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Operatorul nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, Societatea va proceda în continuare la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

 

IV. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate companiei sau către diverși distribuitori ai companiei. In toate cazurile, Operatorul se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de legislatia in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

 

V. CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • instanțe de judecata, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane daca se dovedește necesar in mod just in vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept in justiție sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de soluționare alternativa a diferendelor;
 • societatile afiliate Tele Grup;
 • persoane imputernicite si/sau operatori asociati, cum ar fi furnizorii de servicii implicati in mod direct/indirect in modul de desfasurare a activitatii de catre Teleprecision, oferind acesteia sprijinul administrativ, profesional și tehnic (ex. servicii de plata / bancare, distribuitori, furnizori, parteneri, etc).

Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

VI. DURATA STOCARII DATELOR

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

 

VII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Operator conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Teleprecision către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

– se poate exercita în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Operatorului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Teleprecision poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– se poate exercita în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • dreptul de a vă adresa Justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la adresa de email gdpr@tele-grup.ro.

 

VIII. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul garanteaza că utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de prelucrare.

Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, Operatorul a adoptat măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurărea unui nivel de securitate corespunzător a de prelucrare a datelor.

 

Modificari ulterioare ale politicii de confidentialitate:

Ne rezervam dreptul de a face orice modificare la Politica de Confidentialitate in orice moment fara o notificare in prealabil. Modificarile vor intra in vigoare la aparitia lor pe site-ul nostru, pe aceasta pagina fara notificare, de aceea va rugam sa verificati din nou aici pentru actualizari, de fiecare data cand ne vizitati site-ul.

Daca aveti intrebari, va rugam sa ne trimiteti un email la gdpr@tele-grup.ro.

 

Ultima actualizare a politicii a fost efectuata in Ianuarie 2019.