Politica de confidentialitate

I. Informatii generale

Protectia datelor personale este importanta pentru noi, iar prin această politica de confidentialitate dorim vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal si în care ne asigurăm că acestea sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

In realizarea scopurilor indicate in prezenta politica de confidentialitate, Teleprecision MTS S.R.L., parte a grupului TELE GRUP are calitatea de operator de date cu caracter personal (denumit in cele ce urmeaza „Operatorul”), iar mai jos regasiti mai multe informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact:

Date de identificare companie: sediul social în București, Strada Ilarie Chendi, numărul 29 C, Sector 2; adresa de corespondenta: Bucuresti, Strada Episcopul Radu, numarul 8 A, Sector 2 numar de înregistratrea la Registrul Comerţului sub J40/5699/2009 si cod unic de identificare RO 25535204.

Adresa de e-mail: gdpr@tele-grup.ro.

 

II. Tipuri de date prelucrate

Colectam datele dumneavoastra atunci cand interactionati cu noi pentru a avea acces la serviciile si/sau produsele pe care le oferim, modalitatile de colectare, utilizarea, dezvaluirea precum si perioada de stocare fiind diferite in functie de fiecare scop. Pentru realizarea scopurilor pe care le vom detalia mai jos, se pot prelucra urmatoarele categorii de date:

1. Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; date cuprinse in actul de identitate, inclusiv CNP, atunci cand urmati unul din cursurile organizate de Operator
2. Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ corespondenta; număr de telefon mobil/fix; adresă de email;
3. Detalii financiare, cum ar fi: informatii privind plata contravalorii serviciilor prestate/ produselor furnizate catre dumneavoastra;
4. Detalii profesionale: angajator, functie, studii.

Operatorul poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul de a crea o imagine de mediu de lucru sigur si motivational, precum si asigurarea unui nivel de siguranta ridicat si de incredere al persoanelor care interactioneaza si colaboreaza cu Operatorul prin realizarea de testimoniale, fotografii sau videoclipuri.

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă prestarea serviciilor solicitate de dumneavoastra.

 

III. Sursa datelor dumneavoastră

Cele mai multe informatii le avem de la dumneavoastra atunci cand solicitati prestarea serviciilor sau furnizarea produselor de catre Operator. De asemenea, va informam ca este posibil sa primim datele dumneavoastra personale de la angajatorul dumneavoastra la momentul incheierii unui contract cu acestea, in vederea inscrierii dumneavoastra la cursurile de specializare, de initiere si perfectionare, precum orice alte evenimente organizate de Operator.

 

IV. Temeiurile pe baza cărora sunt prelucrate datele dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a putea presta serviciile sau furniza produsele solicitate de dumneavoastră, precum si pentru a putea efectua operatiunile necesare derularii contractelor incheiate cu dumneavoastra.

De asemenea, vom prelucra datele dumneavaoastra pentru indeplinirea obligatiilor de ahivare, de comunicare cu autoritatile publice, la cererea acestora.

Putem prelucra datele dumneavoastra in temeiul interesului nostru legitim, pentru prevenirea fraudelor, constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al Operatorului in instanta, precum si atunci cand va transmitem informatii necesare derularii contractului incheiat cu angajatorul dumneavoastra, organizarii cursurilor si evenimentelor, inclusiv facilitarea accesului dumneavoastra la acestea din urma.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, informarile de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fara a se limita la informarile privind inregistrarea si procesarea comenzii, programarea/reprogramarea cursurilor, precum orice alte comunicari cu impact asupra modalitatii de desfasurare a activitatii noastre, nu au un caracter personal, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor solicitate.

Operatorul poate prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in vederea transmiterii comunicarilor de tip comercial privind campaniile promotionale, serviciile si produsele oferite de acesta, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens.

In ceea ce priveste testimonialele, fotografiile sau materialele video pe care le puneti la dispozitia Operatorul, va informam ca temeiul legal privind prelucrarea acestor date consta in consimtamantul dumneavoastra, liber exprimat. Va rugam sa avem in vedere faptul ca retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Mentionam ca aveti dreptul sa retrageti acest consimtamant in orice moment, fara efecte negative asupra dumneavoastra si fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate in baza consimtamantului anterior retragerii acestuia.

Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de “dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la gdpr@tele-grup.ro sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului nostru.

 

V. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

1. Prestarea serviciilor sau furnizarea produselor la cererea dumneavoastra;
2. Efectuarea unor sondaje in vederea evaluarii produselor sau serviciilor oferite catre dumneavoastra si imbunatatirea acestora;
3. Promovarea serviciilor oferite de Operator;
4. Gestionarea activitatii finaciare a Operatorului;
5. Indeplinirea obligatiilor legale;
6. Soluţionarea cererilor formulate de catre autorităţilor publice;
7. Apărarea drepturilor si intereselor Operatorului in instanta, in cazul unei dispute.

 

VI. Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare, va informam ca, in prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania, existand posibilitatea transferarii acestora în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate Operatorului sau către diverși distribuitori ai acestuia. In toate cazurile, Operatorul se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal

 

VII. Destinatarii datelor dumneavoastră

Operatorul va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari:

1. Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
2. Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANC, ANAF, organe de cercetare penala etc.);
3. Instanta compententa România sau din alt stat, in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Operatorului;
4. Persoane juridice cu care Operatorul se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră;
5. Afiliatii Operatorului, persoanele sau entitatile cu care colaboreaza acesta pentru a organiza cursurile de specializare, de initiere si perfectionare, precum orice alte evenimente organizate de Operator.

In ceea ce priveste societatile care vor prelucra datele dumneavoastra in numele si pe seama Operatorului, mentionam ca acesta va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

VIII. Durata de stocare a datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de Operator pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.

In ceea ce priveste datele dumneavoastra necesare realizarii si publicarii fotografiilor, materialelor video, testimonialelor va informam ca acestea se vor stoca pentru un termen de 3 ani de la momentul la care v-ati dat acordul pentru aceasta prelucrare. Cu toate acestea, daca doriti sa va retrageti consimtamantul, vom retrage aceste date de pe site sau platformele media pe care au fost publicate.

 

IX. Inexistența unui proces decizional automatizat

Va informam ca, în calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

X. Securitatea datelor dumneavoastră

Operatorul a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele:

– Instruirea personalului;
– Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
– Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;
– Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsurile fizice și tehnice de securitate;
– Auditarea furnizorilor pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, in conformitate cu legislatia aplicabila.

 

XI. Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Operatorul, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
2. Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Operator;
3. Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Operator („dreptul de a fi uitat”);
4. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Operatorul;
5. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Operator sau în numele Operatorului;
6. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;
7. Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.
8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Operator, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +04.318.059.211; +04.318.059.212; Fax: +04.318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; web-site: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, vă rugăm să transmiteți un email la urmatoarea adresa: gdpr@tele-grup.ro sau o solicitare in acest sens la adresa de corespondenta indicata mai sus.

 

Modificari ulterioare ale Politicii de confidentialitate
Ne rezervam dreptul de a face orice modificare la Politica de Confidentialitate in orice moment fara o notificare in prealabil. Modificarile vor intra in vigoare la aparitia lor pe site-ul nostru, pe aceasta pagina fara notificare, de aceea va rugam sa verificati din nou aici pentru actualizari, de fiecare data cand ne vizitati site-ul.

Ultima actualizare a Politicii a fost efectuata in 21 noiembrie 2021.